Formulieren

Hieronder vindt u verschillende documenten (PDF-formaat) om u verder te kunnen helpen bij uw verzekeringsbehoeften

 


Schade-aangifte

Autoverzekering

Europees AanrijdingsFormuier (EAF)

Brandverzekering               

Aangifte brandverzekering
Checklist Lekdetectie
Detailopgave elektriciteitsschade

Ziekte/ongeval

Aangifte Arbeidsongeschiktheid
Aangifte Hospitalisatieverzekering (individueel)
Aangifte Hospitalisatieverzekering (collectief)            

Aangifte arbeidsongeschiktheid groepsverzekering

Arbeidsongeval

Aangifte arbeidsongeval
Medisch attest

  

Opstart/Aanpassing Verzekering

Autoverzekering

Poliswijzigingsovereenkomst

Autoverzekering

Attest omnium zonder schade

Groepsverzekering            

Aansluiting nieuwe medewerker
Wijziging bestaande polis
Mededeling van uitdiensttreding
Overdracht bestaande reserve

Medische formaliteiten

Gezondheidsverklaring
Medische vragenlijst
Rapport van medisch onderzoek